Hvilke faresignaler bør man være på vakt for når noen stopper og plukker opp en haiker

ligta-liteHaiking blir gjerne sett på som en risikofylt aktivitet, og det er et inntrykk som gjerne stammer fra uhyggelige filmer hvor haiking har vært en del av handlingen (Motorsagmassakren fra 1974, blant annet). Virkeligheten viser seg imidlertid langt mer moderat, og det er stort sett trygt å haike. Statistikk fra USA viser at det er svært lite sannsynlig at noe skal inntreffe, og om det først skulle skje, er det mer sannsynlig at det er en trafikkulykke enn en rent kriminell handling.

Allikevel kan det være greit å bruke sunn fornuft og ha enkelte ting i bakhodet før man setter seg inn i bilen (eller hva man får haik i):

– Undersøk både bil og sjåfør før du blir med. Hvis sjåføren er, eller virker, påvirket av alkohol eller annet rusmiddel gjør du klokt i å takke nei. Det kan være smart å forsikre seg om at døren lar seg åpne fra innsiden også.

– Snakk med sjåføren før du takker ja. Virker vedkommende stresset, sint eller på en annen måte fremstår som uvennlig kan det være greit å vente på et nytt tilbud.

– Hvor mange er det i bilen? Jo flere er ikke nødvendigvis bedre, slik som
uttrykket skal ha det til.

– For spesielt kvinnelige haikere er det avgjort uklokt å bli med noen som ikke skal dit du skal, men som likevel ber deg om å bli med.

– Erfarne haikere vil si det er mer risikofylt å haike når det er mørkt.