Hva er den sikreste måten å haike på?

road-259815_1280Haiking har vært i lang tid noe mange har gjort for at de skal komme seg frem dit de vil når de ikke selv har eget transportmiddel. Haiking kan være en utrolig morsom måte som man reiser på, nettopp fordi man kan møte en rekke spennende mennesker og komme seg frem uten noen problemer. Noen bruker haiking som en egen reiseopplevelse, de har ikke bestemt seg på forhånd hvor de vil men sitter bare på med bilen og hopper av når de vil stoppe et sted. På engelsk blir dette kalt for hitchhiking eller hitching og detter er noe som man har gjort og kan gjøre over hele. Før var det faktisk bare de som hadde dårlig råd som brukte denne reisemetoden, men etterhvert var det utrolig mange ungdommer som tok i bruk haiking. Det hele kan nok bli en god del mer tidskrevende enn om man selv hadde kjørt bil eller tatt i bruk kollektivtransport, i tillegg kan det være en ganske uforutsigbart. Men det er nettopp dette som er sjarmen med det hele og det som tiltrekker haikere fortsatt i dag. Det er derimot noen ting som man absolutt bør tenke på før man setter i gang med haiking, man må tross alt tenke på sikkerheten sin.

Undersøkelser rundt i verden

10820370136_cb281478f5I en undersøkelse som ble gjort undersøkte Graeme Chesters og David Smith ulike metoder for at haiking skulle bli tryggest mulig og undersøkte mer organiserte metoder innen haiking. Dette er faktisk en av de få akademiske diskusjonene som har vært om haiking, og fikk tittlene «The Neglected Art of Hitch-hiking: Risk, Trust and Sustainability». En utrolig spennende diskusjon hvor mange viktige temaer ble tatt opp. Det finnes faktisk utrolig lite informasjon når det kommer til sikkerheten rundt haiking. Derfor er det mange haikere som samles sammen og diskuterer hva som kan bli gjort for at det skal bli en trygg og morsom opplevelse. Det har blitt gjort opptil flere andre undersøkelser i ettertid, blant annet en forskning fra 1974 som var om politiet langs California sine motorveier. Der fant de faktisk ut av at haikere ikke nødvendigvis var mer satt ut for kriminelle handlinger enn noen andre. En annen undersøkelse som ble gjort i tyskland viser en del andre funn som ble gjort i Tyskland. Det inkluderte blant annet at den største dødsårsaken til haikere kommer på grunn av trafikkulykker.

Fem tips alle haikere bør følge

I løpet av tiden hvor mennesker har haiket har det dukket opp noen bestemte tips som alle haikere bør praktisere. Den første er at om det er en mulighet, bør man ikke haike alene, det minsker faren for at det skal skje noe kriminelt betraktelig. I tillegg til dette bør haikere stelle seg ved bensinstasjoner og lignende når de venter på en haik, dette er utrolig mye tryggere enn om man står ved veien. En annen ting man bør gjøre er haike når det er lyst ute og dersom sjåføren er tydelig under påvirkning, er bør man takke nei. Til sist er det aller viktigste at man stoler på egne instinkter.